ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
MNISW points: 20

Information on PHJ

Title: Piotrków Historical Journal

ISSN: 2081-26-63

e-ISSN: 2449-738X

First edition: 1998

Issue frequency: annual

Scope: history and related sciences

Publisher: IHISM

Address: ul. Słowackiego 114/118; 97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: redakcjapzh@interia.pl

Redakcja: Janusz R. Budziński (redaktor naczelny), Jacek Bonarek (zastępca redaktora naczelnego), Aleksander Bołdyrew, Arunas Bubnys, Jolanta Dybała (sekretarz), Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Rafał Jaworski, Lidia Pacan-Bonarek (sekretarz językowy - teksty polskie), Maria S. Pawłowa (MGIMO - sekretarz językowy tekstów rosyjskich), Karol Kowalczyk - native speaker (sekretarz językowy - teksty angielskie)