ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MNISW: 20

Informacje o PZH

Tytuł: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

ISSN: 2081-26-63

e-ISSN: 2449-738X

Pierwsze wydanie: 1998

Częstotliwość wydań: rocznik

Problematyka: historia i nauki pokrewne

Wydawca: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Adres: ul. Słowackiego 114/118; 97-300 Piotrków Trybunalski

email: redakcjapzh@interia.pl

Redakcja: Janusz R. Budziński (redaktor naczelny), Jacek Bonarek (zastępca redaktora naczelnego), Aleksander Bołdyrew, Arunas Bubnys, Jolanta Dybała (sekretarz), Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Rafał Jaworski, Lidia Pacan-Bonarek (sekretarz językowy - teksty polskie), Maria S. Pawłowa (MGIMO - sekretarz językowy tekstów rosyjskich), Karol Kowalczyk - native speaker (sekretarz językowy - teksty angielskie)