ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
MNISW points: 20

PHA v. 12 no. 2 - table of contents

ARTICLES

Aleksander Bołdyrew, (download file)
Pochody wojenne polskich wojsk zacięŜnych w pierwszej połowie XVI w. (ze szczególnym uwzględnieniem piechoty)

Aneta Bołdyrew, (download file)
Rzeczywistość czy imaginacja? „Biografia legendy” Waleriana Łukasińskiego w pamiętnikach i historiografii doby romantyzmu.

Rafał Pakuła, (download file)
Geneza Teatru Miejskiego w Łodzi.

Konrad A. Czernielewski, (download file)
Polskie formacje zbrojne w Łodzi. Od przybycia Legionów w październiku 1914 r. do powstania garnizonu Wojska Polskiego w listopadzie 1918 r.

Agnieszka Jędrzejewska, (download file)
Rok jubileuszowy dziesięciolecia łódzkiego 28 pułku Strzelców Kaniowskich

 

1261-2011
750-LECIE ODZYSKANIA KONSTANTYNOPOLA

Maciej Kokoszko, Łukasz Erlich, (download file)
Rola mięsa w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum na podstawie wybranych źródeł literackich. Część II. Dziczyzna, podroby i wyroby wędliniarskie

Marcin Böhm, (download file)
Waregowie – piechota morska Bizancjum?

Jarosław Dudek, (download file)
Blaski i cienie „epirockiego separatyzmu” kościelnego w latach 1204-1230.

Mirosław J. Leszka, (download file)
Nicea – tymczasowa stolica Bizantyńczyków.

Jacek Bonarek, (download file)
Odzyskanie czy podbój? Okoliczności zajęcia Konstantynopola w 1261 r..

 

RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE

Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Łódź 2010 (Anna Arkuszewska) (download file)

Yizhar Hirschfeld, życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim, Kraków 2010 (Piotr Baranowski) (download file)

Kelly DeVriesA Cumulative Bibliography of Medieval Military History and Technology, Leiden – Boston – Köln 2002 (Aleksander Bołdyrew) (download file)

Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. Mirosław. J. Leszka, Teresa Wolińska, Warszawa 2011 (Błażej Cecota)(download file)

Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956-1989, red Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010 (Andrzej Kobus)(download file)

 

PZH, t. 12, 2011, cz. 2 (download file)