ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
MNISW points: 20

PHA v. 14 - table of contents

ARTICLES

Adam Norbert Jaruga, (download file)
Walka z pożarami na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych do XX w.

Joanna Sosnowska, (download file)
Care for the disabled and the ill in the activities of Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności (Łodź Christian Charity Society) in 1885-1914.

Janusz R. Budziński, (download file)
Rosyjscy przemysłowcy i handlowcy a polityka zagraniczna Rosji w latach 1906-1914.

Andrzej Wróbel, (download file)
Przemysł w Tomaszowie Mazowieckim na początku XX w. (do 1918 r.)

Aneta Stawiszyńska, (download file)
Działalność tanich kuchni i herbaciarni w Łodzi w latach I wojny światowej

Michał Ceglarek, (download file)
Muzułmańskie duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej. Zarys historyczny Pułku Ułanów Tatarskich

Kamil Piskała, (download file)
Drogowskazy przyszłości? – wizja ustroju przejściowego Zygmunta Zaremby

Aneta Bołdyrew, (download file)
Education and Socialization of Polish Children During World War II – Sources, Methods and the Areas of Activity of the Historians of Education

Witold Jarno, (download file)
Organizacja i działalność wojskowej służby zdrowia i weterynaryjnej w Łódzkim Okręgu Wojskowym w latach 1945-1946

 

MISCELLANEA

Janusz R. Budziński, (download file)
Mikołaj II wobec pierwszej oficjalnej wizyty Ferdynanda Koburga jako cara bułgarskiego

 

RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE

Łukasz Migniewicz, Kleidion 1014, Bellona, Warszawa 2013 (Mirosław J. Leszka) (download file)

Mariusz Furman, Między prowincją a wielkim światem. Życie społeczno-kulturalne Piotrkowa 1867-1884, [b.w.], Kraków 2012, (Daniel Warzocha) (download file)

Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej. Między wielką historią a codziennością, red. Krystyna Radziszewska, Piotr Zawilski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011 (Tomasz Matuszak) (download file)

Leszek Wilczyński, ABC kancelarii i archiwum parafialnego, Lubranscianum, Poznań 2012 (Kamila Pawełczyk-Dura) (download file)

 

SPRAWOZDANIA

Aleksander Bołyrew (download file)
Historia wojskowości okresu staropolskiego w najnowszych badaniach (w świetle tez konferencyjnych)

Maciej Hubka, Zofia Zielińska (download file)
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Polska Partia Socjalistyczna a parlamentaryzm II RP", Piotrkow Trybunalski, 29 września 2012 r.

 

PZH, t. 14, 2013 (download file)