ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
MNISW points: 20

PHA v. 16 - table of contents

ARTICLES

Edward Wiśniewski, (download file)
Российские либералы и проблема просвещения в начале XX века

Arkadiusz Toporski, (download file)
Ziemianie guberni kieleckiej i radomskiej a władze państw centralnych – relacje wzajemne w latach I wojny światowej

Joanna Sosnowska, Aneta Bołdyrew (download file)
Inicjatywy łódzkiego Kościoła rzymskokatolickiego w sferze opieki nad dziećmi w latach 1914–1918 na przykładzie Towarzystwa Schronisk św. Stanisława Kostki

Łukasz Politański, (download file)
Cmentarz wojenny w Borowej jako przykład procesu scalania cmentarzy wielkiej wojny 1914–1918 – zarys problematyki

Ilona Religa, (download file)
Charakterystyka czasopisma „Pion”

Piotr Kędzia (download file)
„Sport to zdrowie. Nie opuszczaj wycieczki!”. Kierunki działalność Sekcji Sportowej Towarzystwa Rzemieślniczego „Resursa” w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Paulina Sołuba (download file)
Życie towarzyskie kolonii amerykańskiej w Berlinie w latach 1933-1939

Przemysław Lewandowski (download file)
Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Polsce (1945-1999

S. C. McKelvey (download file)
The Case for Poland’s Participation in the Anti-ISIS Coalition: An American Perspective

Gabriela Ziółkowska, Mariusz Ziółkowski (download file)
Wyniki prac ekshumacyjnych przeprowadzonych na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, województwo łódzkie

 

RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE

Przemysław Waingertner (download file)
Piekło City Hall, czyli bohaterowie wychodzą z cienia. Refleksje na marginesie książki „Karbala”

Plamen Pavlov, Vekăt na car Samuil, Izdatelstvo „Iztok-Zapad”, Sofija 2014, ss. 230 + 1 mapa (Mirosław J. Leszka) (download file)

Getto żydowskie w okupowanym Piotrkowie, red. A. Rzędowska, D. Feldman, Urząd Miasta, Piotrków Trybunalski 2014, ss. 383 (Daniel Warzocha) (download file)

M.J. Kuciapiński, Rozwój życia muzycznego w Piotrowie Trybunalskim od XVII wieku do końca lat osiemdziesiatych XX wieku, Wyd. Biblioteka – Piotrków 800, ss. 295 (Edward A. Mierzwa) (download file)

 

VARIA

Rafał Jaworski (download file)
Polskie środowisko akademickie wobec ostatnich zmian w nauce – ruchy społeczne

 

PZH, t. 16, 2015 (download file)