ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
MNISW points: 20

PHA, 2017, v. 18, no. 2 - table of Contents

ARTICLES

Jacek Bonarek (download file)
Sviatoslav at Dorostolon – a defeated commander?

Wojciech Baran-Kozłowski (download file)
The ancient history of Piotrkow – a few words about the city of Piotrkow

Marcin Danielewski (download file)
Gords and towns in the light of the settlement changes taking place in the 13th century in Poland

Dominik Szulc (download file)
Not only Piotrkow, or the sites of Polish and Lithuanian conventions held to discuss the union and its borders: a comparative study

Rafał Jaworski (download file)
The 1869 inventory of the ruins of Piotrkow Castle by Leon Rzeczniowski

Tomasz Matuszak (download file)
The sources for the history of the Piotrków's commerce in the resources of the State Archives in Piotrków Trybunalski

Janusz R. Budziński (download file)
A brief sketch on the archives concerning the foreign policy of Russia in the years 1907-1914

 

ASYSTENCJA NAUKOWA

Maciej Szołtysik (download file)
Some reflections on liqueurs, meads, beers and starka

 

REVIEWS

Zofia Rzeźnicka, Maciej Kokoszko, Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część III: Ab ovo ad γάλα. Jajka, mleko i produkty mleczne w medycynie i w sztuce kulinarnej (I-VII w.), (Byzantina Lodziensia XXVIII), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 278 (Dominika Juszczak) (download file)

Diplomacy in the Early Islamic World: A Tenth-Century Treatise on Arab-Byzantine Relations. The Book of Messengers of Kings (Kitāb Rusul al-Mulūk) of Ibn al-Farrā´. A Tenth-Century Treatise on Arab-Byzantine Relations, translated from the Arabic and annotated by Maria Vaiou, Library of Middle East history; v. 17.) I.B. Tauris &Co. Ltd., London-New York 2015, ss. 353 (Błażej Cecota) (download file)

Tadeusz Nowak, Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XV i początku XVI wieku. Studium prozopograficzne, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2017, ss.177 Rafał Jaworski (download file)

 

SPRAWOZDANIA

Paulina Tompa (download file)
Sprawozdanie z realizacji projektu wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Nasza Mała Ojczyzna – w poszukiwaniu utraconego czasu”

 

HA, 2017, v. 18, no. 2(download file)