ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
MNISW points: 20

PHA, 2018, v. 19, no. 1 - table of Contents

ARTICLES

Jolanta Dybała (download file)
The Figure of the Canaanite Woman in 52nd Homily from the John Chrysostom’s Series “Homilies on the Gospel according to St. Matthew”

Magdalena Barbara Opęchowska (download file)
From the history of Nieśwież and the local castle in the time of Michał Kazimierz Radziwiłł (1635–1680) and Katarzyna from Sobieski Radziwiłł (1634–1694)

Monika Cepil (download file)
Origin and cultural heritage Frederician colonization in the City Łódź

Łukasz Bors (download file)
Operational Group “East” in battle on the Osa 1–3 IX 1939.

Katarzyna Kaczmarek (download file)
“I did not go to school because the war broke out”. Autobiographic record of the inhabitant of Eastern Poland Tadeusza Słobodziana

Jerzy Witold Karyś (download file)
Guerrilla fights of the Kazimierz Załęski “Bończa” squad in the Piotrków inspectorate of the Home Army in the second half of 1944

Andrzej Kobus (download file)
“Solidarity” in the face of political transformations in Eastern Bloc states in 1989

 

REVIEWS

Wizantijskije oczerki. Trudy rossijskich uczenych k XXIII Mieżdunarodnomu kongriessu wizantinistow, Petersburg 2017, izd. Aletieja (seria: Nowaja Wizantijskaja Bibliotieka. Issledowanija), ss. 176 (Błażej Cecota) (download file)

Kamil Walczak, Kawa na Petersburskiej czyli spacer po XIXwiecznym Piotrkowie, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2018, ss. 160 (Daniel Warzocha) (download file)

Andrzej Selerowicz, Ewa Pirucka-Paul, Żydzi z Bełchatowa i okolic, Wydawnictwo – Drukarnia Marland2 Marek Rusak, Zelów 2018, ss. 173 (Daniel Warzocha) (download file)

 

SPRAWOZDANIA

Jolanta Dybała (download file)
Biblioteki Università di Pisa – sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu ERASMUS+ (STT)

Paweł Fiktus (download file)
Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie, Praha 24-25 listopada 2017 r. – sprawozdanie z konferencji

 

PHA, 2016, v. 19, no. 1(download file)