ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
MNISW points: 20

PHA, 2019, v. 20, no. 2 - table of Contents

ARTICLES

Błażej Cecota (download file)
John of Nikiu towards the Arab Conquest of Egypt

Jacek Bonarek (download file)
The baptism of Rus’ according to Jan Skylitzes

Wojciech Baran-Kozłowski (download file)
Mother tongue on "emigration" - a study of an 11th-century case

Barbara Grocholska (download file)
The image of the Polish emancipation is shown in selected texts of the 19th-20th centuries

Ewa Wiśniewska (download file)
Polish Struggle for Independence in the Eyes of American Press of 1914-1918

Jonasz Suchy (download file)
The evolution of copyright law in the context of the Berne Convention

 

ASYSTENCJA NAUKOWA

Sylwia Purgał (download file)
A Sulejów request and a reborn crown

 

REVIEWS

Paweł Dziwiński, Osadnictwo Franków w Królestwie Jerozolimskim. Studium historyczno-prawne stanu bourgeois, (Szlakiem krucjat, t. VII), Wydawnictwo inforteditions, Zabrze-Tarnowskie Góry 2016, ss. 171, fotografie, mapy (Tomasz Pełech) (download file)

Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Maria Lekapene. Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress, (Byzantina Lodziensia, t. XXXVI), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Kraków 2017, ss. 220 (Błażej Cecota) (download file)

Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, (Byzantina Lodziensia, t. XXX), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 225 (Błażej Cecota) (download file)

 

SPRAWOZDANIA

Małgorzata Radomska (download file)
Sprawozdanie z konkursu historycznego „Drogi do Niepodległej – w 100-lecie roku 1918”

 

PHA, 2019, v. 20, no. 2 (download file)