ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
MNISW points: 20

PHA, 2020, v. 21, no 3 - table of Contents

ARTICLES

Mirosław J. Leszka (download file)
On Leontius’ Origins and Career up Until the Year 481/482

Tomasz Pełech (download file)
Kult św. Mamasa i jego transmisja (od późnego antyku do ok. XIV w.)

Дарья А. Короткова (download file)
Немирное перемирие. Вооруженные конфликты на последнем этапе советско-польских мирных переговоров в октябре 1920 – марте 1921 гг.

Antoni Maziarz (download file)
Posługa kapelana w więzieniu świętokrzyskim w pierwszych latach Dru¬giej Rzeczypospolitej

Magdalena Przysiężna-Pizarska (download file)
Badania archeologiczne na Ukrainie nad Dunajem w miejscowości Kartal/Orłowka

 

REVIEWS

Danuta Syrwid, Piotrkowskie Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan w latach 1885-1914, Piotrków Trybunalski 2019 (Daniel Warzocha) (download file)

Helena Koćmil, Wiesław Kaczmarski, Życie jest piękne, [Piotrków Trybunalski] 2019 (Daniel Warzocha) (download file)

Andrzej Szymański, „Ludowa” władza - nieludzki reżim. Opolanie pomiędzy sprzeciwem a współpracą (szkice historyczno-prawne), Opole 2019 (Marta Baranowska, Paweł Fiktus) (download file)

 

REPORTS

Bartosz Koblenzer (download file)
Sprawozdanie z konferencji studenckich 2020 roku: III Ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Kobieta na przestrzeni dziejów” (23 kwietnia 2020 r.) XVII Ogólnopolskiej konferencji stu¬dencko-doktoranckiej „Człowiek a historia” (21-22 maja 2020 r.)

 

PHA, 2020, v. 21, no 3 (download file)